FINŠTINA

Popis úrovní finštiny ve Skandinávské jazykové škole:


ZAČÁTEČNÍCI 1

učebnice: Suomen mestari 1, kap. 1-3

probíraná látka

gramatika: výslovnost, struktura jazyka, osobní zájmena, sloveso být, časování sloves 1. typu, tvorba otázky, zápor sloves, základy střídání kmenových souhlásek (k-p-t), genitiv jednotného čísla a základní přivlastňovací koncovky, pádové koncovky u časových určení
konverzace: pozdravy, představování a základní osobní údaje, čísla, země a jazyky, dny v týdnu, měsíce, roční doby, počasí, barvy, nakupování

ZAČÁTEČNÍCI 2 

učebnice: Suomen mestari 1, kap. 4-6

probíraná látka

gramatika: partitiv jednotného čísla, konstrukce „minulla on“, časování sloves 2.–6. typu, lokální pády, ukazovací zájmena, nominativ mn. čísla, rozkazovací způsob
konverzace: rodina, člověk, činnosti během dne, slovesa základních činností, hodiny, bydlení

FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI 1

učebnice: Suomen mestari 1, kap. 7-8

probíraná látka

gramatika: úvod do slovních typů, slovní typy -e, -nen, -i (vč. e-kmenů a -si), skloňování ukazovacích zájmen, partitiv množného čísla, látková a nepočitatelná slova, řadové číslovky, postpozice
konverzace: cestování, dopravní prostředky, jídlo a vaření, dotazování na cestu, určování data, geografie Finska

FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI 2

učebnice: Suomen mestari 1, kap. 9, a Suomen mestari 2, kap. 1

probíraná látka

gramatika: předmět, základní vazby sloves, skloňování osobních zájmen, „zpětné“ střídání kmenových hlásek u sloves 3. a 4. typu, slovní typy -in, -as/äs, -is, -us/ys, -os/ös, -es, minulý čas (klad), pasivum, souhrn určování času (přehled pádů)
konverzace: povolání, práce, základy hovorové finštiny, oblečení, cestování a dovolená

MÍRNĚ POKROČILÍ 1

učebnice: Suomen mestari 2, kap. 2-4

probíraná látka

gramatika: předmět (pokročilá gramatika), slovesa s genitivem (minun täytyy), vztažné zájmeno „joka“, „zpětné“ střídání kmenových hlásek u jmenných typů -e, -in, -as/äs, 3. infinitiv, slovesa vyžadující a nevyžadující předmět, zápor minulého času, pokročilejší vazby sloves, slovesné podstatné jméno -minen
konverzace: zdraví, u lékaře, části těla, na chatě, sauna, příroda, volný čas

MÍRNĚ POKROČILÍ 2

učebnice: Suomen mestari 2, kap. 5-7

probíraná látka

gramatika: „předpřítomný“ čas (perfektum), slovní typy -ut/yt, -nut/nyt, -yys/uus/aus/ous/eus zájmena „joku“, „jokin“, „ei kukaan“, „ei mikään“, „předminulý čas“ (pluskvamperfektum), přivlastňovací koncovky (přehled a pokročilé použití), množné číslo většiny pádů
konverzace: komunikace s úřady, svátky a oslavy, vzdělání

STŘEDNĚ POKROČILÍ 1

učebnice: Suomen mestari 2, kap. 8 a Suomen mestari 3, kap. 1

probíraná látka

gramatika: genitiv množného čísla, přehled použití genitivu a partitivu množného čísla, pokročilé vazby sloves, stupňování přídavných jmen, kondicionál, záporná adjektiva a jejich skloňování, příslovce
konverzace: nakupování (pokročilá slovná zásoba), cestování po Finsku, životní prostředí, ekologie

STŘEDNĚ POKROČILÍ 2

učebnice: Suomen mestari 3, kap. 2-5

probíraná látka

gramatika: pasivum ve všech časech, kondicionál pasiva, rozkaz 2. os. mn. č., nevyjádřený podmět, slovesa s partitivem (minua ärsyttää) translativ, esiv, výsledková věta, 3. infinitiv v adesivu a abesivu
konverzace: finská historie, geografie, korespondence (dopisy a e-maily), rodinné události

VELMI POKROČILÍ 1

učebnice: Suomen mestari 3, kap. 6-8

probíraná látka

gramatika: skloňování komparativu adjektiv, zájmena „kumpi“, „kumpikin“, „ei kumpikaan“, rekce sloves, skloňování superlativu adjektiv, stupňování příslovcí, skloňování řadových číslovek, větné typy
konverzace: kulturní rozdíly a stereotypy, vyjadřování názoru, domácnost (spotřebiče, nářadí, opravy, návody), sport

 

 


 
Copyright © 1999 – 2022, Charlotte Overbeck Thuesen, IČO: 74980688. Všechna práva vyhrazena.
Realizace: FlexiSystems s.r.o., redakční systém.