FINŠTINA

Popis úrovní finštiny ve Skandinávské jazykové škole:


ZAČÁTEČNÍCI 1

učebnice: Suomen mestari 1, kap. 1-3

probíraná látka

gramatika: výslovnost, struktura jazyka, osobní zájmena, sloveso být, časování sloves 1. typu, tvorba otázky, zápor sloves, základy střídání kmenových souhlásek (k-p-t), genitiv jednotného čísla a základní přivlastňovací koncovky, pádové koncovky u časových určení
konverzace: pozdravy, představování a základní osobní údaje, čísla, země a jazyky, dny v týdnu, měsíce, roční doby, počasí, barvy, nakupování

ZAČÁTEČNÍCI 2 

učebnice: Suomen mestari 1, kap. 4-6

probíraná látka

gramatika: partitiv jednotného čísla, konstrukce „minulla on“, časování sloves 2.–6. typu, lokální pády, ukazovací zájmena, nominativ mn. čísla, rozkazovací způsob
konverzace: rodina, člověk, činnosti během dne, slovesa základních činností, hodiny, bydlení

FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI 1

učebnice: Suomen mestari 1, kap. 7-8

probíraná látka

gramatika: úvod do slovních typů, slovní typy -e, -nen, -i (vč. e-kmenů a -si), skloňování ukazovacích zájmen, partitiv množného čísla, látková a nepočitatelná slova, řadové číslovky, postpozice
konverzace: cestování, dopravní prostředky, jídlo a vaření, dotazování na cestu, určování data, geografie Finska

FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI 2

učebnice: Suomen mestari 1, kap. 9, a Suomen mestari 2, kap. 1

probíraná látka

gramatika: předmět, základní vazby sloves, skloňování osobních zájmen, „zpětné“ střídání kmenových hlásek u sloves 3. a 4. typu, slovní typy -in, -as/äs, -is, -us/ys, -os/ös, -es, minulý čas (klad), pasivum, souhrn určování času (přehled pádů)
konverzace: povolání, práce, základy hovorové finštiny, oblečení, cestování a dovolená

MÍRNĚ POKROČILÍ 1

učebnice: Suomen mestari 2, kap. 2-4

probíraná látka

gramatika: předmět (pokročilá gramatika), slovesa s genitivem (minun täytyy), vztažné zájmeno „joka“, „zpětné“ střídání kmenových hlásek u jmenných typů -e, -in, -as/äs, 3. infinitiv, slovesa vyžadující a nevyžadující předmět, zápor minulého času, pokročilejší vazby sloves, slovesné podstatné jméno -minen
konverzace: zdraví, u lékaře, části těla, na chatě, sauna, příroda, volný čas

MÍRNĚ POKROČILÍ 2

učebnice: Suomen mestari 2, kap. 5-7

probíraná látka

gramatika: „předpřítomný“ čas (perfektum), slovní typy -ut/yt, -nut/nyt, -yys/uus/aus/ous/eus zájmena „joku“, „jokin“, „ei kukaan“, „ei mikään“, „předminulý čas“ (pluskvamperfektum), přivlastňovací koncovky (přehled a pokročilé použití), množné číslo většiny pádů
konverzace: komunikace s úřady, svátky a oslavy, vzdělání

STŘEDNĚ POKROČILÍ 1

učebnice: Suomen mestari 2, kap. 8 a Suomen mestari 3, kap. 1

probíraná látka

gramatika: genitiv množného čísla, přehled použití genitivu a partitivu množného čísla, pokročilé vazby sloves, stupňování přídavných jmen, kondicionál, záporná adjektiva a jejich skloňování, příslovce
konverzace: nakupování (pokročilá slovná zásoba), cestování po Finsku, životní prostředí, ekologie

STŘEDNĚ POKROČILÍ 2

učebnice: Suomen mestari 3, kap. 2-5

probíraná látka

gramatika: pasivum ve všech časech, kondicionál pasiva, rozkaz 2. os. mn. č., nevyjádřený podmět, slovesa s partitivem (minua ärsyttää) translativ, esiv, výsledková věta, 3. infinitiv v adesivu a abesivu
konverzace: finská historie, geografie, korespondence (dopisy a e-maily), rodinné události

VELMI POKROČILÍ 1

učebnice: Suomen mestari 3, kap. 6-8

probíraná látka

gramatika: skloňování komparativu adjektiv, zájmena „kumpi“, „kumpikin“, „ei kumpikaan“, rekce sloves, skloňování superlativu adjektiv, stupňování příslovcí, skloňování řadových číslovek, větné typy
konverzace: kulturní rozdíly a stereotypy, vyjadřování názoru, domácnost (spotřebiče, nářadí, opravy, návody), sport

 

 


News for 2021 autumn semester

We will go HYBRID. Due to the situation regarding COVID-19, we have decided to upgrade our classrooms with the newest technology, allowing you to either join your class from home or come to our school in person, while still interacting with the entire class.

New languages are available! From September you can learn German, English and Czech for foreigners at our school. Available courses can be

found here

danish, swedish, norwegian, finnish, islandic
Copyright © 1999 – 2021, Charlotte Overbeck Thuesen, IČO: 74980688. Všechna práva vyhrazena.
Realizace: FlexiSystems s.r.o., redakční systém.