NORŠTINA

Popis úrovní norštiny ve Skandinávské jazykové škole:


ZAČÁTEČNÍCI 1

učebnice: God i norsk, kap. 1–3

probíraná látka

gramatika: přítomný a budoucí čas, podstatná jména: určitý a neurčitý tvar a množné číslo, modální slovesa, číslovky
konverzace: každodenní drobná konverzace, týdenní program, měsíce, rodina, domácí práce, volný čas, povolání

ZAČÁTEČNÍCI 2 

učebnice: God i norsk, kap. 4–6

probíraná látka

gramatika: zvratná slovesa, použití infinitivu s/bez å , řadové číslovky, minulý čas, předložky  čas
konverzace: hodiny, běžný den – přítomnost i minulost, v kavárně, počasí, roční období

FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI 1

učebnice: God i norsk 1, kap. 7–9

probíraná látka

gramatika: vedlejší věty 1, předložky, přídavná jména v neurčitém tvaru, počitatelnost, předpřítomný čas
konverzace: cestování, instrukce, omlouvání, nakupování, oblečení, bydlení

FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI 2

učebnice: God i norsk 1, kap. 10–12

probíraná látka

gramatika: přivlastňovací zájmena, vedlejší věty vztažné, stupňování přídavných jmen, složená podstatná jména, nepřímá řeč, tro vs. synes
konverzace: svátky a oslavy, co je typicky norské, lidské tělo, návštěva lékaře, zdravý životní styl

MÍRNĚ POKROČILÍ 1

učebnice: God i norsk 1, kap. 13–15

probíraná látka

gramatika: vedlejší věty časové, podmínkové atd., slovosled ve vedlejších větách
konverzace: studium v Norsku, školský systém, vzdělání, zaměstnání, CV, hledání zaměstnání, Norsko a imigranti

MÍRNĚ POKROČILÍ 2 A VYŠŠÍ

učebnice: God i norsk 2, Mer norsk nebo Klar for Norge

probíraná látka

gramatika: prohlubování znalostí ve všech shora uvedených oblastech a procvičování
konverzace: nová témata (dle přání studentů), rozšiřování slovní zásoby

 

 

 


News for 2021 autumn semester

We will go HYBRID. Due to the situation regarding COVID-19, we have decided to upgrade our classrooms with the newest technology, allowing you to either join your class from home or come to our school in person, while still interacting with the entire class.

New languages are available! From September you can learn German, English and Czech for foreigners at our school. Available courses can be

found here

danish, swedish, norwegian, finnish, islandic
Copyright © 1999 – 2021, Charlotte Overbeck Thuesen, IČO: 74980688. Všechna práva vyhrazena.
Realizace: FlexiSystems s.r.o., redakční systém.