NORŠTINA

Popis úrovní norštiny ve Skandinávské jazykové škole:


ZAČÁTEČNÍCI 1

učebnice: God i norsk, kap. 1–3

probíraná látka

gramatika: přítomný a budoucí čas, podstatná jména: určitý a neurčitý tvar a množné číslo, modální slovesa, číslovky
konverzace: každodenní drobná konverzace, týdenní program, měsíce, rodina, domácí práce, volný čas, povolání

ZAČÁTEČNÍCI 2 

učebnice: God i norsk, kap. 4–6

probíraná látka

gramatika: zvratná slovesa, použití infinitivu s/bez å , řadové číslovky, minulý čas, předložky  čas
konverzace: hodiny, běžný den – přítomnost i minulost, v kavárně, počasí, roční období

FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI 1

učebnice: God i norsk 1, kap. 7–9

probíraná látka

gramatika: vedlejší věty 1, předložky, přídavná jména v neurčitém tvaru, počitatelnost, předpřítomný čas
konverzace: cestování, instrukce, omlouvání, nakupování, oblečení, bydlení

FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI 2

učebnice: God i norsk 1, kap. 10–12

probíraná látka

gramatika: přivlastňovací zájmena, vedlejší věty vztažné, stupňování přídavných jmen, složená podstatná jména, nepřímá řeč, tro vs. synes
konverzace: svátky a oslavy, co je typicky norské, lidské tělo, návštěva lékaře, zdravý životní styl

MÍRNĚ POKROČILÍ 1

učebnice: God i norsk 1, kap. 13–15

probíraná látka

gramatika: vedlejší věty časové, podmínkové atd., slovosled ve vedlejších větách
konverzace: studium v Norsku, školský systém, vzdělání, zaměstnání, CV, hledání zaměstnání, Norsko a imigranti

MÍRNĚ POKROČILÍ 2 A VYŠŠÍ

učebnice: God i norsk 2, Mer norsk nebo Klar for Norge

probíraná látka

gramatika: prohlubování znalostí ve všech shora uvedených oblastech a procvičování
konverzace: nová témata (dle přání studentů), rozšiřování slovní zásoby

 

 

 


 
Copyright © 1999 – 2022, Charlotte Overbeck Thuesen, IČO: 74980688. Všechna práva vyhrazena.
Realizace: FlexiSystems s.r.o., redakční systém.