NORŠTINA

Popis úrovní norštiny ve Skandinávské jazykové škole:


ZAČÁTEČNÍCI 1

učebnice: God i norsk, kap. 1-3

probíraná látka

gramatika: přítomný a budoucí čas, podstatná jména: určitý a neurčitý tvar a množné číslo, modální slovesa, číslovky
konverzace: každodenní drobná konverzace, týdenní program, měsíce, rodina, domácí práce, volný čas, povolání

ZAČÁTEČNÍCI 2 

učebnice: God i norsk, kap. 4-6

probíraná látka

gramatika: zvratná slovesa, použití infinitivu s/bez å , řadové číslovky, minulý čas, předložky  čas
konverzace: hodiny, běžný den – přítomnost i minulost, v kavárně, počasí, roční období

FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI 1

učebnice: Norsk på 1-2-3, kap. 8-10

probíraná látka

gramatika: řadové číslovky, přivlastňování, vedlejší věty, předložky
konverzace: práce, životopis, rodina, volný čas, počasí, ubytování v hotelu

FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI 2

učebnice: Norsk på 1-2-3, kap. 11-13

probíraná látka

gramatika: určitý tvar přídavných jmen a stupňování, předložkové vazby, tro vs. synes
konverzace: lidské tělo, návštěva lékaře, bydlení, cestování, instrukce

MÍRNĚ POKROČILÍ 1

učebnice: Norsk på 1-2-3, kap. 14-15

probíraná látka

gramatika: předminulý čas, s-slovesa, trpný rod
konverzace: studium v Norsku, školský systém, svátky a oslavy

MÍRNĚ POKROČILÍ 2 A VYŠŠÍ

učebnice: Mer norsk nebo Klar for Norge 3

probíraná látka

gramatika: prohlubování znalostí ve všech shora uvedených oblastech a procvičování
konverzace: nová témata (dle přání studentů), rozšiřování slovní zásoby

 

 

 


danish, swedish, norwegian, finnish, islandic
Copyright © 1999 - 2017 The Scandinavian Language School s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Realizace: FlexiSystems s.r.o., redakční systém.