ISLANDŠTINA

Popis úrovní islandštiny ve Skandinávské jazykové škole:


ZAČÁTEČNÍCI 1

učebnice: Íslenska fyrir alla 1, kap. 1-5

probíraná látka

gramatika: číslovky, množné číslo podstatných a přídavných jmen, určitý člen
konverzace: každodenní drobná konverzace, pozdravy

ZAČÁTEČNÍCI 2

učebnice: Íslenska fyrir alla 1, kap. 6-10

probíraná látka

gramatika: předložky, přítomný čas, podstatná a přídavná jména: skloňování 1
konverzace: jídlo, lidské tělo, hodiny

FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI 1

učebnice: Íslenska fyrir alla 2, kap. 1-4

probíraná látka

gramatika: minulý čas pravidelných sloves, podstatná a přídavná jména: skloňování 2, osobní zájmena
konverzace: práce a zaměstnání, popis vzhledu, domácnost

FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI 2

učebnice: Íslenska fyrir alla 2, kap. 5-8

probíraná látka

gramatika: minulý čas nepravidelných sloves, podstatná a přídavná jména: skloňování 3, budoucí čas
konverzace: počasí, volný čas, nakupování

MÍRNĚ POKROČILÍ 1

učebnice: Íslenska fyrir alla 3, kap. 1-4

probíraná látka

gramatika: přídavná jména: stupňování, podstatná a přídavná jména: skloňování 4, ukazovací zájmena
konverzace: rodina, ve městě, svátky a oslavy

MÍRNĚ POKROČILÍ 2

učebnice: Íslenska fyrir alla 3, kap. 5-8

probíraná látka

gramatika: podmiňovací způsob, vedlejší věty, pasiv
konverzace: oblečení, korespondence, životopis, geografie Islandu

STŘEDNĚ POKROČILÍ 1 A VYŠŠÍ

učebnice: doplňkové materiály

probíraná látka

gramatika: prohlubování znalostí ve všech shora uvedených oblastech a procvičování
konverzace: nová témata (dle přání studentů), rozšiřování slovní zásoby

 

 

 


 
Copyright © 1999 – 2022, Charlotte Overbeck Thuesen, IČO: 74980688. Všechna práva vyhrazena.
Realizace: FlexiSystems s.r.o., redakční systém.