ISLANDŠTINA

Popis úrovní islandštiny ve Skandinávské jazykové škole:


ZAČÁTEČNÍCI 1

učebnice: Íslenska fyrir alla 1, kap. 1-5

probíraná látka

gramatika: číslovky, množné číslo podstatných a přídavných jmen, určitý člen
konverzace: každodenní drobná konverzace, pozdravy

ZAČÁTEČNÍCI 2

učebnice: Íslenska fyrir alla 1, kap. 6-10

probíraná látka

gramatika: předložky, přítomný čas, podstatná a přídavná jména: skloňování 1
konverzace: jídlo, lidské tělo, hodiny

FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI 1

učebnice: Íslenska fyrir alla 2, kap. 1-4

probíraná látka

gramatika: minulý čas pravidelných sloves, podstatná a přídavná jména: skloňování 2, osobní zájmena
konverzace: práce a zaměstnání, popis vzhledu, domácnost

FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI 2

učebnice: Íslenska fyrir alla 2, kap. 5-8

probíraná látka

gramatika: minulý čas nepravidelných sloves, podstatná a přídavná jména: skloňování 3, budoucí čas
konverzace: počasí, volný čas, nakupování

MÍRNĚ POKROČILÍ 1

učebnice: Íslenska fyrir alla 3, kap. 1-4

probíraná látka

gramatika: přídavná jména: stupňování, podstatná a přídavná jména: skloňování 4, ukazovací zájmena
konverzace: rodina, ve městě, svátky a oslavy

MÍRNĚ POKROČILÍ 2

učebnice: Íslenska fyrir alla 3, kap. 5-8

probíraná látka

gramatika: podmiňovací způsob, vedlejší věty, pasiv
konverzace: oblečení, korespondence, životopis, geografie Islandu

STŘEDNĚ POKROČILÍ 1 A VYŠŠÍ

učebnice: doplňkové materiály

probíraná látka

gramatika: prohlubování znalostí ve všech shora uvedených oblastech a procvičování
konverzace: nová témata (dle přání studentů), rozšiřování slovní zásoby

 

 

 


News for 2021 autumn semester

We will go HYBRID. Due to the situation regarding COVID-19, we have decided to upgrade our classrooms with the newest technology, allowing you to either join your class from home or come to our school in person, while still interacting with the entire class.

New languages are available! From September you can learn German, English and Czech for foreigners at our school. Available courses can be

found here

danish, swedish, norwegian, finnish, islandic
Copyright © 1999 – 2021, Charlotte Overbeck Thuesen, IČO: 74980688. Všechna práva vyhrazena.
Realizace: FlexiSystems s.r.o., redakční systém.