DÁNŠTINA

Popis úrovní dánštiny ve Skandinávské jazykové škole:


ZAČÁTEČNÍCI 1

učebnice: Aktivt Dansk, kap. 1-5

probíraná látka

gramatika: přítomný čas, rody a členky (neurčitý a určitý, jednotné číslo)
konverzace: představení, pozdravy, rodina, práce, koníčky, nakupování, v kavárně

ZAČÁTEČNÍCI 2

učebnice: Aktivt Dansk, kap. 6-10

probíraná látka

gramatika: členy (neurčitý a neurčitý, množné číslo), přídavná jména v jednotném čísle, budoucí čas
konverzace: v restauraci, nakupování, počasí, instrukce, ve městě

FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI 1

učebnice: Aktivt Dansk, 11-18

probíraná látka

gramatika: přídavná jména v mn. čísle, stupňování, předpřítomný čas, modální slovesa
konverzace: bydlení, omlouvání se, televizní porady, geografie Dánska

FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI 2

učebnice: Aktivt Dansk, kap. 19-25

probíraná látka

gramatika: přídavná jména, předpřítomný a minulý čas
konverzace: nákup oblečení a dárků, popis

MÍRNĚ POKROČILÍ 1

učebnice: Puls a doplňkové materiály

probíraná látka

gramatika: rozdíl mezi používáním předpřítomného času a minulého času
konverzace: dánska kultura, filmy, obrazy, známé osobnosti

MÍRNĚ POKROČILÍ 2 A VYŠŠÍ

učebnice: Puls a doplňkové materiály

probíraná látka

gramatika: minulost, předminulý čas, podmiňovací způsob, příslovce, procvičování
konverzace: dánská literatura a společnost, resumé, rozšiřování slovní zásoby

 

 

 


 
Copyright © 1999 – 2022, Charlotte Overbeck Thuesen, IČO: 74980688. Všechna práva vyhrazena.
Realizace: FlexiSystems s.r.o., redakční systém.