DÁNŠTINA

Popis úrovní dánštiny ve Skandinávské jazykové škole:


ZAČÁTEČNÍCI 1

učebnice: Aktivt Dansk, kap. 1-5

probíraná látka

gramatika: přítomný čas, rody a členky (neurčitý a určitý, jednotné číslo)
konverzace: představení, pozdravy, rodina, práce, koníčky, nakupování, v kavárně

ZAČÁTEČNÍCI 2

učebnice: Aktivt Dansk, kap. 6-10

probíraná látka

gramatika: členy (neurčitý a neurčitý, množné číslo), přídavná jména v jednotném čísle, budoucí čas
konverzace: v restauraci, nakupování, počasí, instrukce, ve městě

FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI 1

učebnice: Aktivt Dansk, 11-18

probíraná látka

gramatika: přídavná jména v mn. čísle, stupňování, předpřítomný čas, modální slovesa
konverzace: bydlení, omlouvání se, televizní porady, geografie Dánska

FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI 2

učebnice: Aktivt Dansk, kap. 19-25

probíraná látka

gramatika: přídavná jména, předpřítomný a minulý čas
konverzace: nákup oblečení a dárků, popis

MÍRNĚ POKROČILÍ 1

učebnice: Puls a doplňkové materiály

probíraná látka

gramatika: rozdíl mezi používáním předpřítomného času a minulého času
konverzace: dánska kultura, filmy, obrazy, známé osobnosti

MÍRNĚ POKROČILÍ 2 A VYŠŠÍ

učebnice: Puls a doplňkové materiály

probíraná látka

gramatika: minulost, předminulý čas, podmiňovací způsob, příslovce, procvičování
konverzace: dánská literatura a společnost, resumé, rozšiřování slovní zásoby

 

 

 


News for 2021 autumn semester

We will go HYBRID. Due to the situation regarding COVID-19, we have decided to upgrade our classrooms with the newest technology, allowing you to either join your class from home or come to our school in person, while still interacting with the entire class.

New languages are available! From September you can learn German, English and Czech for foreigners at our school. Available courses can be

found here

danish, swedish, norwegian, finnish, islandic
Copyright © 1999 – 2021, Charlotte Overbeck Thuesen, IČO: 74980688. Všechna práva vyhrazena.
Realizace: FlexiSystems s.r.o., redakční systém.